Cam thảo là thảo dược gì?

Cam thảo dùng để làm gì? Cam thảo là một loại thảo dược có chứa axit glycyrrhizic, có thể gây ra biến chứng khi dùng...

Đinh hương là gì?

Đinh hương dùng để làm gì? Đinh hương dùng để chữa khó chịu dạ dày và giúp long đờm. Dầu đinh hương được sử dụng...