Category Archives: Sơ cứu và phòng ngừa

Thực phẩm chống ung thư mang lại hiệu quả đến đâu?

Có không ít thông tin nói về tác dụng của dinh dưỡng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều người quan tâm đến vấn đề dùng thực phẩm chống ung thư. Trong thập kỷ qua, có nhiều nghiên cứu đã tập trung vào vấn đề xem thực phẩm như một phương thức […]