.baiviet-mota { background: #d9f6f9; padding: 17px; font-style: italic; margin: 5px 0px 10px 0px; } .baiviet-xemthem { position: relative; font-size: 1.2em; margin: 0 0 1.25em; padding: 0 0.5em 0 0.875em; border-left: 2px solid #446084; font-style: italic; color: #4db2ec; text-transform: none; line-height: 35px; }

Cam thảo là thảo dược gì?

0
Cam thảo dùng để làm gì? Cam thảo là một loại thảo dược có chứa axit glycyrrhizic, có thể gây ra biến chứng khi dùng...

Đinh hương là gì?

0
Đinh hương dùng để làm gì? Đinh hương dùng để chữa khó chịu dạ dày và giúp long đờm. Dầu đinh hương được sử dụng...